אנשי קשר

טבלת אנשי קשר - מחלקת פיקוח
שם תפקיד טלפון נייד פקס מייל
אליהו קקון מנהל מח' פיקוח 02-9909937 02-9909839 elikakon@bshemesh.co.il
 

הרשות המקומית פועלת מכוח מנדטורית לפקודת הרשויות, בפקודה זו מוגדרות החובות והסמכויות של הרשות המקומית.
מחלקת הפיקוח הינה זרוע מבצעת של עיריית בית שמש לאכיפת חוקי העזר העירונים.

 

העיר מחולקת גיאוגרפית ל-4 מרחבים.

כל מרחב עוסק במגוון רחב של נושאים בתחומו

  • מענה לפניות התושבים.
  • מניעת מפגעים ובירורם.
  • טיפול ברכבים נטושים.
  • אכיפת חוקי התנועה והחנייה.
  • טיפול ומניעת רוכלות ברחבי העיר .
  • מעקב אחרי משליכי פסולת בנייה והעמדתם לדין.