אנשי קשר

אליהו קקון
מנהל מח' פיקוח
 

הרשות המקומית פועלת מכוח מנדטורית לפקודת הרשויות, בפקודה זו מוגדרות החובות והסמכויות של הרשות המקומית.
מחלקת הפיקוח הינה זרוע מבצעת של עיריית בית שמש לאכיפת חוקי העזר העירונים.

 

העיר מחולקת גיאוגרפית ל-4 מרחבים.

כל מרחב עוסק במגוון רחב של נושאים בתחומו

  • מענה לפניות התושבים.
  • מניעת מפגעים ובירורם.
  • טיפול ברכבים נטושים.
  • אכיפת חוקי התנועה והחנייה.
  • טיפול ומניעת רוכלות ברחבי העיר .
  • מעקב אחרי משליכי פסולת בנייה והעמדתם לדין.