הגדת בית שמש: "ועשית הישר והטוב"


תושבות ותושבים יקרים

מצורפת הגדת בית שמש המשקפת את העשייה שלנו בשנה האחרונה.

עיינו בה, הדפיסו אותה וקראו בה בליל הסדר.

הגדה של פסח תשפא1.pdf