ימי ומוקדי מכירה מוקדמת של כרטיסי נסיעה לל"ג בעומר בית שמש-מירון תשפ"א


 

השכונה

התאריך

המקום

שעות

רמב"ש א'

יום שני ז' אייר 19.04.21

מרכז מסחרי רמה א' – רחוב נחל הקישון 50 פינת רחוב נחל צאלים

(צמוד לקופ"ח מאוחדת)

10:00-15:00

17:00-21:00

רמב"ש ג'

יום שלישי ח' אייר 20.04.21

ביה"כ 'בית משה דוד' רחוב ירמיהו הנביא 38 פינה רח' משה רבינו (מול 'בית אביי')

10:00-15:00

17:00-21:00

רמב"ש ב'

/ קריה חרדית

יום רביעי ט' אייר 21.04.21

מרכז 'לב הרמה' – רחוב נהר הירדן 1 (פינת שד' הרב הרצוג)

10:00-15:00

17:00-21:00

רמב"ש ב'

/ קריה חרדית

יום חמישי י' אייר 22.04.21

10:00-15:00

17:00-21:00

רחבי העיר

יום ראשון יג' אייר 25.04.21

מרכז מסחרי רמה א' – רחוב נחל הקישון 50 פינת רחוב נחל צאלים

(צמוד לקופ"ח מאוחדת).

 

מרכז 'לב הרמה' – רח' נהר הירדן 1 (פינת שד' הרב הרצוג)

10:00-15:00

17:00-21:00

יום שני יד' אייר 26.04.21

10:00-15:00

17:00-21:00

יום שלישי טו' אייר 27.04.21

10:00-15:00

17:00-21:00