השירות הפסיכולוגי החינוכי במסר להורים ולצוותי החינוך בעקבות האירועים במירון

בעקבות האירועים במירון, ערב שבת קודש פרשת אמור. אנו מבקשים להעביר מסר זה מהשירות הפסיכולוגי בעיריית בית שמש.