היסטוריה בדברי ימי העיר בית שמש: החלטת ממשלה ייעודית לעיר אושרה

ראש הממשלה בנט: "משקיעים בעיר בית שמש ובמיוחד בעיר הוותיקה" ראש העיר בלוך: "כך בונים יחד עוצמתה של עיר"


השבוע (ראשון),  אישרה ממשלת ישראל החלטת ממשלה ייעודית להפעלת תכנית רב שנתית לפיתוח העיר בית שמש.

לראשונה בתולדות העיר בית שמש ממשלת ישראל מאשרת החלטה בגובה חצי מיליארד ש"ח במגוון נושאים ותחומי פעילות שונים. 

במסגרת ההחלטה יתוקצבו הסעיפים הבאים: 
תחבורה - 213 מיליון ש"ח לתכנון נתיבי העדפה לתחב"צ (נהר הירדן,לוי אשכול,יגאל אלון, תחנת הרכבת). 
התחדשות עירונית - 4.6 מיליון ש"ח לקידום תכניות להתחדשות עירונית באזור הוותיק. 
חיזוק מוניציפלי - 20 מיליון ש"ח למיזמים בתחום זה.
הכשרות מקצועיות -6 מיליון ש"ח לתגבור הכשרות מקצועיות בעיר. 
עסקים קטנים - 2.8 מיליון ש"ח לפיתוח וחיזוק עסקים קטנים. 
תיירות - 2 מיליון ש"ח השקעה ועידוד בתחום המלונאות והתיירות. 

נושאים נוספים המהווים חלק מההחלטה המתוקצבת:
•תשתיות תומכות תעסוקה  
•הקמת ושיפור מוסדות ציבור
•שיפור נתוני תעסוקה ופריון העבודה של תושבי העיר
•תגבור מינהלת התעסוקה העירונית.
•משיכת יזמים לעיר
•תגבור רמת השירותים לתושב בתחומים שונים
•בינוי כיתות
•תגבור מערך הרווחה והשירותים החברתיים
•קידום אורח חיים בריא
•מינוף תחומי תרבות, פנאי וספורט

בפתח ישיבת הממשלה ראש הממשלה נפתלי בנט הודיע: "היום אנחנו נקבל החלטה של השקעה של חצי מליארד שקלים בבית שמש, במיוחד בעיר הוותיקה, עיר עם אוכלוסייה מגוונת שקולטת עליה ומתמודדת עם הרבה אתגרים, האחריות שלנו להושיט לה יד ולעזור".

ראש עיריית בית שמש ד"ר עליזה בלוך: "סיפורה של בית שמש היא סיפורה של מדינת ישראל. בית שמש היא עיר של קהילות ומשימתנו בעיר מדי יום היא לבנות גשר שיאפשר את המשך היות העיר בית שמש עיר מעורבת הנותנת מקום לכל הקהילות. העיר בית שמש בימים אלו עוברת תהליך מואץ של פיתוח כלכלי שמטרתו היא חיזוק איתנות העיר. אני רואה את עבודת העירייה ואת משרדי הממשלה השונים כתמונה משלימה הבונה עוצמה של עיר. אין לי ספק כי ממשלת ישראל רואה ברצון לקדם את התעשייה בעיר, את פיתוח הכבישים, את עולם החינוך, את התרבות ואת כלל המשימות העומדות לפתחנו כיעד משותף יחד עם הנהגת העיר והתושבים בדרך להצלחה. אני מבקשת להודות לראש הממשלה, מנכ"ל משרדו ולשרי ממשלת ישראל לדורותיה ומנכ"לי המשרדים שביקרו כולם כאיש אחד בעיר בית שמש בתקופה האחרונה וזאת כדי ללמד את האתגר מקרוב ולהבין שכולנו כאן חייבים להצליח אין חלופה אחרת".