אגף שפ"ע מציג: הנחיות כלליות ומיקומים לביעור חמץ


אגף שפ"ע מסייע בקיום מצוות ביעור החמץ ולשם כך הוצבו ברחבי העיר מיכלים לשריפת חמץ:
המיכלים יוצבו החל מהיום י"ג ניסן 14.4 ויאספו ביום י"ד ניסן בסוף זמן ביעור החמץ.

  • הציבור מתבקש לשרוף את החמץ רק במיכלים אלו ולא בשטח הציבורי.
  •  יש להקפיד להשליך רק פריטי מזון הקשורים למצווה.
  •  חל איסור להשליך פריטים אחרים.
  •  יש להקפיד על בטיחות האש, אין להשתמש בחומרים דליקים כלשהם להבערת האש.
  •  יש להרחיק ילדים ממקום הבערה.
  •  עובדי העירייה יבצעו פיקוח ואכיפה קפדניים במוקדי ביעור החמץ.

נבקשכם להקפיד על הכללים ולמנוע אי נעימות ונזק לגוף ולרכוש.

עיריית בית שמש מאחלת חג פסח כשר ושמח לכל בית ישראל 

מיקום מכלי ביעור חמץ בית שמש.pdf