קורס עזרה ראשונה לפעוטות 


אגף חירום וביטחון יוצא ביוזמה חדשה 

קהילת אמהות –  בכל שכונות העיר שיעברו קורס עזרה ראשונה לפעוטות 

יש צורך ברישום מראש – אצל רחלי אלמליח 

052-3503002

עזרה ראשונה רחלי אלמליח