תוצאות מדידות קרינה בשכונות מגורים בבית שמש– נמצאו תקינות!


בעקבות פניות של תושבים למוקד העירוני, שחששו מחשיפה לקרינה מאנטנות סלולריות ומתקני חשמל בשכונה שלהם  ברחובות: אלישע הנביא, הרב גרוסמן ועובדיה הנביא, יצא עובד  היחידה האזורית לאיכות הסביבה לבצע מדידות קרינה בשטח. 

בכל המדידות נמצאו רמות קרינה נמוכות מאוד ביחס להמלצות המשרד להגנת הסביבה.

מהי רמת הקרינה הסלולארית המותרת?

על בסיס חוק הקרינה הבלתי מיננת התשס"ו - 2006, נקבע שאין להפעיל מקור קרינה שיגרום לחשיפה של בני אדם לקרינה:

  1. במקום בו החשיפה רצופה וממושכת  - ברמה העולה על 10% מסף החשיפה של ארגון הבריאות העולמי.
  2. כאשר החשיפה אינה רציפה וממושכת  - ברמה העולה על  30% מסף החשיפה של ארגון הבריאות העולמי.

רמת הקרינה תלויה בתדר השידור של האנטנה, המשתנה מאנטנה לאנטנה.

מדיניות המשרד להגנת הסביבה היא לפעול לפי העיקרון של הזהירות המונעת, הקובע שיש להוריד את החשיפה למינימום הנחוץ, כלומר למינימום המומלץ לצרכי קיום קליטה ושידור.

קרינה מרשת החשמל: נכון להיום אין תקנות מכוח חוק הקרינה הבלתי מייננת הקובעות סף לעוצמת השדה המגנטי. קיימות המלצות לסף של 1000 מיליגאוס לחשיפה אקוטית קצרת טווח (חשיפה רגעית). כמו כן קיימת המלצה של המשרד להגנת הסביבה לתכנון של מתקני חשמל לפי סף לחשיפה ממושכת של 4 מיליגאוס בממוצע ביום שבו החשיפה הגבוהה ביותר.

צבי ווליצקי חבר מועצת העיר הממונה על איכות הסביבה ואבי ברכה, מנהל היחידה מציעים לתושבים לפנות למוקד העירייה אם הם רוצים לשאול על נקודת קרינה כלשהי והיחידה תבדוק ותתן להם מענה.