פרסומת

דלג לתוכן העמוד
מוקד רואה
106

מכרזים

שיתופי פעולה לפעולות תרבות ופנאי- מחלקת ח"ן חרדי

אגף ח"ן חרדי  מכיר בחשיבות של קיום  אירועים ופעילויות למבוגרים וילדים באמצעות עמותות ומלכ"רים המתקיימות ללא כוונת רווח לרווחת תושבי העיר.

לאור העובדה כי קיים קושי תקציבי  להפיק אירועי תרבות ופנאי באמצעות מוסדות הפועלים ללא מטרות רווח, לצורך כך מפרסמת  העיריה קול קורא לקבלת הצעות לשיתוף פעולה עם העיריה באמצעות מתן מענק כספי לצורך קיום הפעילות.

המענק, אם יאושר, יינתן עבור פעילות אשר עתידה להתבצע ובכפוף לקריטריונים שייקבעו ע"י האגף, ובתנאי  שהאירוע יהיה פתוח לכלל תושבי העיר, ויכלול בפרסום האירוע כי מתקיים בשיתוף פעולה עם האגף ח"ן חרדי.

יובהר - לא ניתן לקבל כפל מימון מאת העיריה, דהיינו לא יינתן מענק נוסף עבור אותה פעילות שכבר ניתן או צפוי להינתן סיוע כספי / תמיכה/ תקצוב מאת העיריה.

ככלל,  גובה המענק לא יעלה על 25% מעלות האירוע המאושרת ע"י העיריה.