פרסומת

דלג לתוכן העמוד
מוקד רואה
106

מכרזים

שיתופי פעולה לפעולות תרבות ופנאי

עירית בית שמש  מכירה בחשיבות של קיום  אירועים ופעילויות למבוגרים וילדים באמצעות  עמותות ומלכ"רים המתקיימות  ללא כוונת רווח לרווחת תושבי העיר.

לאור העובדה כי קיים קושי תקציבי  להפיק אירועי תרבות ופנאי באמצעות מוסדות הפועלים ללא מטרות רווח, לצורך כך מפרסמת  העיריה קול קורא לקבלת הצעות לשיתוף פעולה עם העיריה באמצעות מתן מענק כספי לצורך קיום הפעילות  באמצעות אחת מהמחלקות הרלוונטיות (מורשת ישראל, אגף ח"ן חרדי, מחלקת אירועים, תרבות תורנית ועוד).

המענק, אם יאושר,  יינתן עבור פעילות אשר עתידה להתבצע ובכפוף לקריטריונים שייקבעו ע"י האגף/ מחלקה רלוונטית, ובתנאי  שהאירוע יהיה פתוח לכלל תושבי העיר, ויכלול בפרסום האירוע כי מתקיים בשיתוף פעולה עם העירית (בציון שם האגף/ מחלקה) , ובכפוף להוראות כל דין.

יובהר - לא ניתן לקבל  כפל מימון מאת העיריה, דהיינו לא יינתן מענק נוסף עבור אותה  פעילות שכבר ניתן או צפוי להינתן סיוע כספי / תמיכה/ תקצוב מאת העיריה.

ככלל,  גובה המענק לא יעלה על 25% מעלות האירוע המאושרת ע"י העיריה.

לשאלות ופרטים נוספים ניתן לפנות למחלקה הרלוונטית.