פרסומת

דלג לתוכן העמוד
מוקד רואה
106

מכרזים

קול קורא להפעלת קשישים בפארקים ברחבי העיר

אגף הרווחה בעיריית בית שמש פונה אל מדריכים בתחומי הספורט והתנועה

להציע פעילות של 45 דקות שתיועד לקשישים ותסייע להם בהפעלת הגוף וחיזוק העצמות.

עלות מקסימלית לפעילות עד 200 ₪ כולל מע"מ .

על המציעים להגיש הצעה מסודרת עם פרטי הפעילות המוצעת על ידם.

ההצעות יבחנו על ידי אגף הרווחה בעירית בית שמש .

מובהר כי העיריה תהא רשאית להתקשר גם עם גורמים אחרים להעברת הרצאות/סדנאות הכל לפי שיקול דעתה.

יש להגיש את ההצעות למיילים הבאים:

אורלי – OH-Rev@Bshemesh.co.il

אביה - aki-rev@Bshemesh.co.il