איכות הסביבה

שם הטופס קטגוריה תאריך העלאה
בקשה להיתר - הנחיות - בית שמש.pdf איכות הסביבה 22/02/2012
הצהרת מהנדס על כמות עודפי עפר.pdf איכות הסביבה 26/07/2012
בקשה להיתר קטן בית שמש .pdf איכות הסביבה 14/11/2018
בקשה להיתר גדול בית שמש.pdf איכות הסביבה 14/11/2018