גבייה

שם הטופס קטגוריה תאריך העלאה
טופס ערעור על דוח חניה.pdf גבייה 11/12/2018
הורדת טופס בקשה לאישור סילוק חובות, להעברה מכירת רישום זכויות בנכס.pdf גבייה 11/12/2018
טופס הוראת קבע לתשלום ארנונה אגף הגביה.pdf גבייה 11/12/2018
טופס ערעור כללי על דוח מחלקת פיקוח.pdf גבייה 11/12/2018
טופס הצהרה על שינוי חזקה בנכס.pdf גבייה 11/12/2018