בשל תנאי מזג אוויר קיצוני הצפויים בל"ג בעומר, נציב כבאות והצלה ראשי אוסר על הדלקת מדורות בכל הארץ, למעט בשטחים שהוקצו לכך על ידי הרשויות המקומיות ובכפוף לאישור שירותי הכבאות וההצלה.

אנא שימו לב לכללים:

  • המרחק בין מדורה ליער חייב להיות לפחות 500 מטר.
  • אין להדליק מדורה בשטח מיוער.
  • המרחק בין מדורה למתקני גז ודלק יהיה לפחות 60 מטר.
  • המרחק בין מדורה לקווי חשמל וטלפון חייב להיות לפחות 20 מטר.
  • המרחק בין מדורה למבנה כלשהו חייב להיות לפחות 60 מטר.
  • יש להקפיד על מרחק של לפחות 8 מטרים בין מדורה למדורה.
  • רוחבו של בסיס המדורה לא יהיה יותר מ-3 מטרים, וגובה חומרי הבערה לא יעלה על מטר וחצי מעל פני הקרקע.

אנא הקפידו על ההוראות, כדי שנוכל לעבור את ל"ג בעומר בשמחה וללא נפגעים.

לג שמח - נזהרים ונהנים

לג שמח! נזהרים ונהנים.