שלום רב,

עקב רצון העירייה לבחון מספר נושאים הקשורים לתנאי המכרז ולטענות שעלו, הוחלט על הקפאתו.

משכך הנכם מבקשים שלא להגיש בשלב זה הצעות.

על המשך ההליכים תבוא הודעה נפרדת.