'עיריית בית שמש' באמצעות מחלקת העצמת הנוער מתעתדת להעמיד  אוטובוסים  למקומות הקדושים עבור נערים (מגיל 13 ומעלה)  וללא עלות. תאריך יציאה ב 14.6.10 בשעה 12:30, חזרה בתאריך 15.6.19 בשעה 22:30       

הרשמה מראש חובה במייל: zvi.n@Bshemesh.co.il

ניתן להירשם עד תאריך 13.6.19 בשעה 14:00 ו/או עד מיצוי  המקומות פנויים.

קריטריונים לרישום והצטרפות:

  1. נערים  מגיל 13 ומעלה (כפוף לאישור הורים במקרה של קטין) המשתתפים בפעילות ישיבת בין הזמנים לנוער בעיר בשנת תשע"ט (להלן- הפעילות)  בחודשי ניסן/תשרי/אב
  2. עמידה בסך שעות לימוד מינימליות (25 שעות) במסגרת הפעילות.  
  3. אי השתתפות מחלקה עירונית אחרת  בפעילות (חן חרדי, מורשת ישראל, תרבות תורנית).
  4. בקשות מקהילות שקיבלו אישור לשיתופי פעולה בשנה האחרונה, נכנסו לרשימת ההמתנה של המחלקה.

יובהר כי:

  1. האוטובוס יעמוד לרשות המשתתפים ככל שיהיה רישום מספק לדעת  המחלקה.
  2. עמידה בקריטריונים כפי שפורסמו, יבדקו ע"י המחלקה, מול הגורמים הרלוונטיים.
  3. יובהר כי אין העירייה מתחייבת לספק את השירות במועדים שנקבעו או בכלל.

בכבוד רב

מחלקת העצמת הנוער