האירוע נדחה ליום א' כ' סיוון באותה מקום באותה שעה

ביום א' כ' סיון, ביה"כ ויזניץ, רח' נהר הירדן פינת האדמו"ר מבעלזא בשעה 21:00