שלום וברכה,

עיריית בית שמש מקיימת אירוע "יריד תעסוקה" ביום  15.7.19

העירייה מעוניינת לקבל הצעות מנותני חסויות אשר יסייעו למימון האירוע, ובתמורה יפורסם נותן החסות בפרסומי האירוע.

על המעוניינים לקבל פרטים יש לפנות לאבידע ינאי

בטלפון מספר 052-2671723  או במייל aviday@bshemesh.co.il

את ההצעות יש להגיש בכתב עד ליום 24.6.19

אין העירייה מתחייבת לקבל הצעה כלשהיא.