מח' חינוך בלתי פורמאלי – עיריית בית שמש מודיעה בזאת על כוונתה לקיים פעילות תורנית וחוויתית לתלמידי "ישיבות בין הזמנים".

ארגונים וקהילות המפעילות ישיבת בין הזמנים מי"א אב ועד כט אב (12 – 30 באוגוסט), בהיקף של 3 שעות לימוד לפחות ביום, מינימום עשרה ימים, מינימום 30 משתתפים.

ומעוניינים שתלמידיהם יהנו מפעילות האגף, מתבקשים לפנות לרישום ולפרטים למיילm0527622297@gmail.com עד 17.07.2019.

הרישום בתשלום. ומיועד למסגרות שאינן נתמכות ע"י העירייה בצורה אחרת כלשהי.