עקב תקלה בקו מים באזור רחוב ריבל תאגיד מי שמש ביצע סגירת מים לצורך תיקון התקלה.

צפי ראשוני לזמן עבודה עד שעה 13:00

עדכונים נוספים ניתן לשמוע במוקד 1-800-84-8888 שלוחה 3

בתאגיד מי שמש נערכים לאספקת מים במיכליות לטובת מוסדות החינוך שבאזור.

אנו עושים ככל שביכולתנו לזרז את אספקת המים הסדירה לתושבים.