ביום חמישי, ל' חשוון, 28/11/19 יתקיים טקס הסרת הלוט ב'כיכר האליפסה' ע"ש עמרם לוק בשד' יגאל אלון.

בין השעות 15:30 ל16:30 תיחסם הכיכר למשך מס' דקות ויתכנו הפרעות קלות בתנועה.

התנועה תוכוון עפ"י המשטרה.