בהתאם להנחיית משטרת ישראל, לא תתאפשר כניסת כלי רכב מכיוון כביש 38 לשד׳ נחל נובע (המשך רחוב נחל צאלים) .

בנתיב הנסיעה מהרמה לכיוון כביש 38 תתאפשר היציאה (פניה ימינה) לכיוון צפון בלבד.

עיריית בית שמש מבקשת מהציבור להישמע להוראות המשטרה.

צוותי עובדי עיריית בית שמש- מוקד עירוני 106, מינהל התפעול , אגף הביטחון, אגף הנדסה ומנכלית העירייה מטפלים לאורך כל הלילה ועד עכשיו מול המשטרה, נתיבי ישראל והגורמים המקצועיים.

בברכה,