מינהל התפעול של עיריית בית שמש סיים לפנות ולנקז את המים והביוב מהכביש. בהתאם לכך נפתח כביש 38 לשד׳ נחל נובע (המשך רחוב נחל צאלים) לרווחת התושבים.

אנו מודים לעובדי העירייה המסורים על פועלם לניקוז הכביש עד לפתיחתו - ובראשם עובדי מינהל התיפעול, עובדי מוקד עירוני 106, אגף חירום וביטחון, אגף הנדסה ומנכלית העירייה ולכל הגורמים המקצועיים על העבודה המשותפת לרבות המשטרה ונתיבי ישראל.