מחר, ה7.1.2020 בין השעות 19:00 ל05:00 בבוקר למחרת, יבוצעו עבודות לילה ברחוב מורדי הגטאות והרחוב ייחסם לתנועת כלי רכב.
התנועה תוסט לרחובות הסמוכים.