התנים הינם חיות בר מוגנות אשר נמצאות בכל רחבי הארץ.
כחיה מוגנת הם אינם מזיקים לבני האדם ועל כן, על פי חוק, אסור לפגוע בהם או ללכוד אותם, אלא באישורם של רשות הטבע והגנים.

בבדיקה שנעשתה על ידי המחלקה הווטרינרית, אין חשש שהתנים בעיר בית שמש נגועים בכלבת.
המחלקה הווטרינרית של העירייה פנתה מספר פעמים לרשות הטבע והגנים לקבלת היתר מיוחד ללכוד אותם מהשכונות ולהעבירם חזרה אל הטבע, והרשות לא נתנה כל היתר.

בעירייה מדגישים כי על מנת להרחיק תנים, יש להקפיד על סניטציה, בין השאר לזרוק זבל לפח ולסגור את המכסה, לא לפזר אוכל לחתולים ולאטום מחסנים.

בנוסף במחלקה הווטרינרית מרגיעים כי אין כל חשש מהתנים. הם אינם תוקפים בני אדם ואף מועילים בהדברה טבעית של מכרסמים וסילוק פגרים