ועדת החינוך של עיריית בית שמש מתכנסת השבוע. במסגרת הנושאים שעל סדר היום- הפרויקט העירוני ״חינוך לאחריות״, היערכות לפתיחת שנה"ל הבאה, תהליך הרישום למוסדות הלימוד.

הועדה תתכנס ביום רביעי הקרוב, 12.2, י״ז בשבט, בשעה 18:00 באולם המליאה, קומה 3, בבניין העירייה.

הועדה פתוחה לציבור התושבים.