בס"ד

מחלקת חינוך בלתי פורמאלי – אגף חן חרדי.

מודיעה בזאת על כוונתה להפעיל מסגרות לישיבות בין הזמנים – במהלך חודש ניסן תש"פ

המסגרות מיועדות לבחורי ישיבות ברחבי העיר.

בשנה זו תנהל המחלקה את הפעילות באופן ישיר, ותספק מדריכים אשר ינהלו את הפעילות במוקדים השונים, וכן יארגנו דרשות שיעורים ופעילות חוויתית.

להרשמה ולפרטים נא לפנות לדוא"ל mgros@bshemesh.co.il עד ליום 05.03.2020