בתאריך 09/03/2020  י"ג באדר תענית אסתר לא תתקיים קבלת קהל אחה"צ במחלקת הגבייה