• ב 5.7 מתוכננת הפסקה יזומה ע״י חברת החשמל בבית שמש בחלק מרחוב הארזים בין השעות 8:30-15:00
     
  • ב 7.7 מתוכננת הפסקה יזומה ע״י חברת החשמל בבית שמש  ברחוב דורי בין השעות 8:00-15:00
  • ב  9.7  מתוכננת הפסקה יזומה ע״י חברת החשמל בבית שמש  בחלק מרחוב  הנשיא ורחוב מנוח  בין השעות 8:00-15:00