בעקבות שביתת איגוד העובדים הסוציאליים,
לא יהיה מענה ולא תתקיים קבלת קהל, באגף הרווחה בעיריית בית שמש עד להודעה חדשה.