תושבים יקרים

בעקבות התפרצות הגל השני של נגיף הקורונה מערך קבלת הקהל בעיריית בית שמש מותאם לימים אלו:

  • מוקדי השירות הטלפוניים עורכים לקבלת פניות הציבור
  • ניתן לפנות גם דרך הערוצים המקווננים
  • על פי הצורך ניתן לקבל קהל רק בתאום מראש.

אנו עושים זאת כדי לשמור על בריאות תושבי העיר ובהתאם להנחיות

משרד הבריאות.