החל מתאריך ה-9.7.2020 ועד ליום שישי -17.7.2020 בשעה 08:00 בבוקר יחולו שינויים במסלולי קווי התחבורה הציבורית בבית שמש, עקב סגר על שכונת קנה הבושם ונחלה ומנוחה.

סופרבוס

 • קווי 11, 11א, 16 מכיוון קנה בושם תחנת המוצא תועתק ללוי אשכול / בן זאב, (מדלגים על שכונת נחלה ומנוחה), בכיוון השני ידלגו על נחלה ומנוחה ויסיימו בלוי אשכול/ בן זאב.
 • קווי 12, 12א – ב2 הכיוונים ייסעו דרך יגאל אלון וכביש 10 ללא כניסה ליוסף קארו ובן איש חי (מדלגים על שכונת קנה בושם ולוי אשכול) דרך רחוב הרצוג, נהר הירדן.
 • קווי 19, 19א - מכיוון לוי אשכול הקווים מתחילים בתחנה השניה במסלול, רחוב הגלעד / לוי אשכול. בכיוון מרמת בי"ש ג' הקווים מסיימים ברחוב הגלעד/ לוי אשכול.
 • קו 408 - בכיוון מרמת בי"ש מהרצוג ללוי אשכול, פרסה בכיכר לוי אשכול/הגלעד, שמאלה להרצוג והמשך מסלול רגיל. בכיוון השני הקו נכנס לבית שמש מרחוב הרצוג ימינה ללוי אשכול, פרסה בכיכר לוי אשכול/ הגלעד, ימינה להרצוג והמשך מסלול רגיל.
 • קווי 424, 497– בכיוון מרמת בי"ש נכנס  לבן קיסמא, ימינה ללוי אשכול, פרסה בכיכר לוי אשכול/הגלעד, שמאלה להרצוג והמשך מסלול רגיל. בכיוון השני הקו נכנס לבי"ש מרחוב הרצוג ימינה לבן קיסמא, ימינה ללוי אשכול, פרסה בכיכר לוי אשכול/ הגלעד ימינה להרצוג והמשך מסלול רגיל.
 • קו 630- בכיוון מרמה ג' מסלול רגיל עד הגלעד, ימינה ללוי אשכול ויציאה דרך רחוב הרצוג שמאלה לכביש 10. בכיוון לבי"ש, הקו נכנס לבית שמש מכביש 10 להרצוג (ללא מעבר דרך קנה הבושם), ימינה ללוי אשכול, שמאלה להגלעד והמשך מסלול רגיל.
יתר הקווים ללא שינוי.

אגד

 • קווי 417,419,626 ללא שינוי ב2 הכיוונים.
 • קו 418 מבי"ש לירושלים: מסלול רגיל עד נהר הירדן/הרצוג ויציאה לכביש 3855 לכיון ירושלים ללא גניסה לנחלה ומנוחה וקנה בושם. ללא כניסה לבעלזא (רוממה) בפיזור
 • קו 418 מירושלים לבי"ש: איסוף בירושלים ללא כניסה לבעלזא (רוממה) ותחילת פיזור בבית שמש מרחוב נהר הירדן/הרצוג. ללא כניסה לקנה בושם ונחלה ומנוחה.

   


קווים עילית

קווי 128,148,198 (ביתר עילית)

 • מביתר עילית לבי"ש - מסלול רגיל עד שדרות הרב הרצוג ומשם ימשיכו ישר לכביש 3855  ויסיימו את המסלול בתחנה 5435 – כביש 3855/רבי יוסף קארו. ללא כניסה שכונת חפציבה ונחלה ומנוחה
 • מבי"ש לביתר עילית - יתחילו את המסלול בתחנה 5435 – כביש 3855/רבי יוסף קארו ומשם ישר לכיון שדרות הרב הרצוג, והמשך המסלול כרגיל. ללא כניסה שכונת חפציבה ונחלה ומנוחה.

קווי 875,885,895 (מודיעין עילית)

 • ממודיעין עילית לבי"ש - בכביש 3855 ימשיכו ישר לכיון שדרות הרב הרצוג, והמשך המסלול כרגיל ללא כניסה שכונת חפציבה ונחלה ומנוחה
 • מבי"ש למודיעין עילית - מסלול רגיל עד שדרות הרב הרצוג ומשם ימשיכו ישר לכביש 3855 ללא כניסה לשכונת נחלה ומנוחה וחפציבה.
הקווים יאספו ויורידו נוסעים בכל התחנות לאורך הציר החלופי.

אפיקים

קווי 454,464,474 (אשדוד).

 • מאשדוד לבי"ש: ייסעו במסלול המקורי עד כביש 3855/הרב יוסף קארו ימשיכו ישר בכביש 3855, יפנו ימינה לרחוב הרב הרצוג ויתחברו למסלולים המקוריים.
 • מבי"ש לאשדוד: ייסעו במסלולים המקוריים עד הרב הרצוג/לוי אשכול, ימשיך ישר ברב הרצוג, שמאלה לכביש 3855 וימשיך למסלולים המקוריים.
תחנות מבוטלות:
התחנות ברחובות יוסף קארו, בן איש חי, החפץ חיים ולוי אשכול ב-2 כיווני הנסיעה.
 

מטרופולין

 • קווי 459 (באר שבע ודימונה) - ללא שינוי.
 • קווי 559 (בי"ש - ערד)- תחנת המוצא והקצה תהיה בפינת הרחובות לוי אשכול /הגלעד.
 • המסלול החלופי בכיוון 1 (ערד-בית שמש): האוטובוס מגיע משד' נהר הירדן, ימינה לשד' הרב הרצוג, שמאלה לרח' יוסי בן קיסמא, שמאלה לשד' לוי אשכול (עד כאן המסלול המקורי), לא פונה ימינה לרח' חזון אי"ש אלא ממשיך ישר בלוי אשכול, מבצע פניית פרסה ונוסע צפונה ברח' לוי אשכול עד תחנת הקצה החדשה.
תחנות מבוטלות:
3511 שפת אמת/חזון אי"ש
3510 שפת אמת/חיים הלוי
5359 בית ישראל/שפת אמת
5430 בן איש חי ג
5634 בן איש חי/קארו'
 
 • המסלול החלופי בכיוון 2 (בית שמש-ערד): האוטובוס יוצא מתחנת המוצא החדשה ברח' לוי אשכול/הגלעד ונוסע דרומה עד סוף הרח', מבצע פניית פרסה ונוסע צפונה ברח' לוי אשכול, (מכאן מתחיל המסלול המקורי) ימינה לרח' יוסי בן קיסמא, ימינה לשד' הרב הרצוג, שמאלה לשד' נהר הירדן וממשיך במסלול הרגיל
תחנות מבוטלות:
5634 בן איש חי/קארו
5431 בן איש חי ז
5660 בן איש חי ד
5659 חפץ חיים/לוי אשכול
5360 שד' יהודה בן זאב/שפת אמת
565 בית ישראל/שפת אמת
566 שפת אמת/חיים הלוי
567 שפת אמת/בית יעקב

דן בדרום

קווי 445, 485 (אופקים ונתיבות)

 • מכיוון רכבת ביג: בשדרות יגאל אלון פונה ימינה העליה, בכיכר שמאלה לרמב"ם, בכיכר שמאלה להגלעד, בכיכר ימינה לשדרות לוי אשכול להמשך מסלול הקו כרגיל.


תחנות מבוטלות :
6188 - בן איש חי/יוסף קארו
5659 - חפץ חיים/לוי אשכול
5433 - שדרות לוי אשכול/הגלעד
תחנה חלופית: לוי אשכול/הגלעד (3508)

 • לכיוון רכבת ביג: עד שדרות לוי אשכול ללא שינוי, בכיכר הגלעד שמאלה, ימינה לרמב"ם, ימינה להעליה, שמאלה בשדרות יגאל אלון להמשך מסלול הקו לרכבת.

תחנות מבוטלות :
5432 - שד. לוי אשכול/הגלעד
5661 - החפץ חיים/בן איש חי
תחנה חלופית: הגלעד/מצדה (5429)

 

לעדכונים נוספים או לשאלות ניתן לפנות למוקד 'קל-קו' במספר *8787