בשל שדרוג ושיפור מערכת המידע של אגף ההנדסה בין התאריכים א'-ח' טבת 16-23/12 המענה לפניות הציבור יארך זמן רב יותר מן הרגיל