למידע בעניין זכאות לקבלת כרטיס נטען לרכישת מזון, יש לפנות ישירות לרשות המקומית בה הנכם מתגוררים.
לתשומת לבכם, מי שמקבל הנחה בארנונה בגובה 70% ומעלה ואזרחים ותיקים שמקבלים גימלת הבטחת הכנסה, יקבלו את הכרטיס הנטען ישירות עד הבית באמצעות שליח.
מי שאיננו רשום כזכאי להנחה בארנונה, יכול לפנות בבקשה לרשות המקומית, וזו תאושר רק בכפוף לעמידה במבחן ההכנסה שנקבע.
למידע נוסף Pniot-mazon@moin.gov.il
משרד הפנים, בשיתוף הרשויות המקומיות, יעניק סיוע לאוכלוסיות זכאיות ברכישת מזון ומוצרים חיוניים באופן מכובד באמצעות כרטיסים נטענים.

מתי יחולק:
הכרטיסים יחולקו בשלוש פעימות במהלך החודשים הקרובים. מועדים מדויקים יפורסמו בהמשך.

מי זכאי לסיוע:

  1. הכרטיס יגיע אוטומטית באמצעות שליח למקבלי הנחה מעל 70% בתשלום הארנונה על פי טבלת מבחן ההכנסה הקבועה בתקנות - אין צורך בהגשת בקשה
  2. הכרטיס יגיע אוטומטית באמצעות שליח לאזרחים ותיקים המקבלים גמלת הבטחת הכנסה וזכאים ל 100%- הנחה בתשלום הארנונה, בהתאם לכללים הקבועים בתקנות - אין צורך בהגשת בקשה
  3. תושבים שאינם מופיעים ברישומי מחלקות הגבייה כזכאים לקבלת הנחות בארנונה, אשר יגישו בקשה לרשות המקומית בה הם רשומים כתושבים ויימצאו זכאים לקבלת הכרטיס הנטען על פי מבחן ההכנסה שנקבע
  4. תושבים שאינם רשומים במרשם האוכלוסין כתושבים של רשות מקומית כלשהי, שיגישו את הבקשה לפי נוהל שיפורסם על ידי משרד הפני ויימצאו זכאים.
  • המועד האחרון להגשת הבקשות ולבחינתן על-ידי הרשות המקומית יפורסם בקרוב. שימו לב, מי שיימצא זכאי בכפוף למבחן ההכנסה שנקבע, יקבל את הכרטיסים רטרואקטיבית במקרה שיאחר את מועד חלוקתם, ובלבד שבקשתו תוגש לא יאוחר מהיום שייקבע בהתאם לאמור. 

גובה הסיוע בפעימה הראשונה (עשוי להשתנות בפעימות הבאות):
לזכאי/ת ולבת/בן זוגו/ה יוטענו בכרטיס כ-300 ₪ לאדם
לכל אדם נוסף המתגורר עם הזכאי/ת, לפי סעיף 1 + 3, יוטענו בכרטיס כ- 225 ₪
סכום הסיוע המירבי לא יעלה על 2400 ₪ למשק בית בכל פעימה
הכרטיסים ניתנים למימוש בלמעלה מ 1500- נקודות מכירה פרטים נוספים באתר
משרד הפנים מעודד צריכה נבונה ותזונה בריאה. לא ניתן לרכוש מוצרי טבק , מוצרי חשמל ואלכוהול באמצעות הכרטיסים הנטענים
הסיוע ינתן בהתאם ובכפוף להנחיות משרד הפנים ולאמות מידה לחלוקת הכרטיסים לרכישת מזון המפורסמות באתר משרד הפנים

טופס בדיקת זכאות לתווי מזון 2021