שדרות יגאל אלוןעבודות ושיפוץ בשדרות יגאל אלון יוצאות לדרך. החל מתאריך 25.07.21 יבוצעו בקטע שבין כביש 10 לכיכר שדרות לוי אשכול/יגאל אלון פעולות הכוללות :

 • הסדרה גיאומטרית של הכביש.
 • הסדרה והנגשה של המדרכות.
 • הסדרה תנועתית לכניסה ויציאה מרחוב בן איש חי.
 • העתקת עמודי תאורה.
 • שתילת עצים.
 • התקנת ריהוט רחוב.

הפעולות יתבצעו בשלושה שלבים ואלו צפויים להסתיים בעוד כחמישה חודשים.

במהלך העבודות יבוצעו שינויים בהסדרי התנועה הקיימים במס' שלבים:

שלב א'

 • תבוצע חסימה מלאה מכביש 10 ועד לתחילת המוסכים הקיימים כך שלא תהיה כניסה או יציאה מהעיר לתקופת העבודות בשלב זה.
 • כניסה ויציאה לאזור המוסכים תתאפשר רק מתוך העיר דרך כיכר יגאל אלון/לוי אשכול בלבד.

שלב ב'

 • תיחסם הכניסה לעיר מכביש 10 ותתאפשר יציאה מהעיר בלבד.
 • תתאפשר גישה למוסכים בכל זמן העבודות.

שלב ג'

 • תיחסם היציאה מהעיר מכיכר יגאל אלון/לוי אשכול ותתאפשר כניסה לעיר מכביש 10 בלבד.
 • תתאפשר גישה למוסכים בכל זמן העבודות.

חברת יהל מהנדסים והקבלן המבצע יעשו כל שנדרש לסיום העבודות בזמן הקצר ביותר ויאפשרו לתושבי העיר להמשיך בשגרה בעת הנסיעה בכביש זה ככל הניתן עד לסיום העבודות .

במהלך העבודות ייתכנו שיבושים בתנועה ואנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית.