נותרו מקומות אחרונים במשפחתונים של עיריית בית שמש

לפרטים ניתן לפנות

בטלפון:  073-3940234 או במייל inbalh@bshemesh.co.il