הקצאת קרקעות

אור לאה גבעת ירושלים 580657625 פרסום הקצאה ראשון באינטרנט
חשבה לטובה בית שמש 580655728 פרסום הקצאה ראשון באינטרנט
צור ישראל בית שמש 580621175 פרסום הקצאה שני באינטרנט
חסדי בת שבע 580388452 פרסום הקצאה באינטרנט
בחסד מאירים 580504124 פרסום הקצאה שני באינטרנט
גור שיר ברמה בית שמש 580657179 פרסום הקצאה ראשון אינטרנט
נפש החיים – ע"ש מרנא הגר"ח מוואלאז'ין זיע"א ע"ר 580626646 פרסום הקצאה אינטרנט
מעלות התפילה בארץ הקודש 580658623 מגרש 525-526 פרסום הקצאה אינטרנט
מעלות התפילה בארץ הקודש 580658623 מגרש 508 פרסום הקצאה אינטרנט
עמותת קהילת האלה 580587079 פרסום הקצאה באינטרנט
שעלי תורה 580138220 - פרסום הקצאה באינטרנט
כרם ישראל רמת בית שמש 580520799 פרסום הקצאה באינטרנט
בית החסידים אביגדור משה בית שמש 580653384 פרסום הקצאה באינטרנט
מרכז מוסדות קאמרנא בארץ הקודש 580642403 פרסום הקצאה באינטרנט
ישיבת הכותל - שע"י מרכז ישיבות בני עקיבא 580052538 פרסום הקצאה באינטרנט
ליגה של מעון 580652147 פרסום הקצאה אינטרנט
מרכז תורני - אביר יעקב אור לישרים 580651602 פרסום הקצאה באינטרנט
משאת גרשון - בית שמש 5805662213 פרסום הקצאה באינטרנט
משאת גרשון בית שמש 580562213 פרסום הקצאה באינטרנט
חסדי בת שבע 580388452 פרסום הקצאה באינטרנט
מוסדות תפארת אוהל משה בית שמש 580123792 פרסום הקצאה באינטרנט
דרכי אבות בית שמש קהילת נופי השמש יהדות מרוקו 580567477 פרסום הקצאה באינטרנט
בית החסידים לתורה וליראת שמים גור בית שמש 580651685 פרסום הקצאה באינטרנט
דמשק אליעזר דסטרעליסק 580642163 הארכת פרסום הקצאה 
דמשק אליעזר דסטרעליסק 580642163 פרסום הקצאה באינטרנט
מרכז מוסדות קאמארנא בארץ הקודש 580642403 פרסום הקצאה באינטרנט
בית מנחם רמת בית שמש ג' 580589745 פרסום הקצאה באינטרנט
איחוד הצלה ישראל 580465979 פרסום שני - פרסום אינטרנט
איחוד הצלה ישראל 580465979 פרסום קצר וארוך - פרסום שטח
איחוד הצלה ישראל 580465979 מגרש 507 פרסום שני 
נוהל פרסום הקצאות 2015-תוספת פרסום אינטרנט
שעלי תורה 580138220 פרסום הקצאה באינטרנט 
בית החסידים אביגדור משה בית שמש 580653384 פרסום הקצאה באינטרנט 
ישיבה וכולל לאברכים תורת חיים פ"ת 580060614 פרסום הקצאה באינטרנט 
קהילת בני הישיבות רמת חפציבה 580578615 פרסום הקצאה באינטרנט 
משכנות יהודה רמת בית שמש 580477693 פרסום הקצאה באינטרנט 
דרך אמונה 580577914 פרסום הקצאה באינטרנט 
מפעלי תורה וחסד-בית שמש 580606432 פרסום הקצאה באינטרנט
מוסדות תורה לשמה רמת בית שמש ג' 580601011 פרסום הקצאה באינטרנט 
נח"ת - נסיון חוזק תקוה 580552255 פרסום הקצאה באינטרנט 
מוסדות תורה לשמה רמת בית שמש ג' 580601011 פרסום הקצאה באינטרנט 
איחוד מתפללי אשכנז שכונת אבי עזרי בית שמש 580477016 פרסום הקצאה באינטרנט 
כרם ישראל בית שמש 580520799 פרסום הקצאה באינטרנט 
ברכת יעקב מוסדות ע"ש רבי יעקב אבוחצירא זצוק"ל  580619542 פרסום הקצאה באינטרנט 
קהילת יחד - בית שמש 580495687 פרסום הקצאה באינטרנט 
שמחת יצחק וישראל 580577989 פרסום הקצאה באינטרנט
בית החסידים לתורה וליראת שמים גור בית שמש 580651685 פרסום הקצאה באינטרנט
מוסדות תפארת אוהל משה בית שמש 580123792 פרסום הקצאה באינטרנט
אור יצחק אביר יעקב רמת בית שמש 580486439 -פרסום אינטרנט
דרכי אבות בית שמש קהילת נופי השמש יהדות מרוקו 580567477  -פרסום אינטרנט
ישיבה וכולל לאברכים תורת חיים פ"ת 580060614 -פרסום אינטרנט
מוסדות וויזשניץ מאנסי בית שמש 580461457 –פרסום אינטרנט
מפעלי תורה וחסד-בית שמש 580606432 –פרסום אינטרנט
שמחת יצחק וישראל 580577989 - פרסום ראשון אינטרנט
איחוד הצלה ישראל 580465979 פרסום רצק וארוך –פרסום אינטרנט
איחוד הצלה ישראל 580465979 פרסום ראשון קצר וארוך –פרסום שטח
איחוד הצלה ישראל 580465979 פרסום ראשון קצר וארוך
נוהל פרסום הקצאות 2015-תוספת פרסום אינטרנט
קהילת אור לציון רמת בית שמש 580375947
מוסדות ישועות משה ויז'ניץ בית שמש 580547511 מגרש 430
מוסדות ישועות משה ויז'ניץ בית שמש 580547511 מגרש 302 תבנית לפרסום הקצאה באינטרנט
בחסד מאירים 580504124 פרסום ראשון באיטרנט
דרך אמונה בית שמש 580577914 פרסום ראשון באינטרנט
אגודת מגן דוד אדום 589104751 פרסום שני מגרש 15 
אגודת מגן דוד אדום 589104751 מגרש 15 פרסום שני -פרסום באינטרנט
נחלת חיים שלום ע"ר 5802768062
נוהל פרסום הקצאות 2015
עוללות שלמה 580563674 פרסום שני 
עוללות שלמה 580563674 מגרש 306 פרסום ראשון -פרסום שטח
עוללות שלמה נוסח פרסום שני בישיבה מס' 137
בקשה לתוספת שטח להקצאה קיימת אהלי יוסף רמת בית שמש - 580547818
אהלי נפתלי 580024396 פרסום שני 
מרכז קהילתי רמת בית שמש ג' - 580624625- פרסום שני
אור רמת בית שמש 580635183 פרסום שני 
בקשה להקצאה צידקת רחל בית שמש
בקשה להקצאה ארגון ובנה בית שמש
נוהל פרסום הקצאות עמותת גאון דוד
בקשה להקצאה לאיחוד מתפללי אשכנז שכונת אבי עזרי בית שמש
נוסח פרסום לבקשת הקצאת שימוש במקרקעין המיועדים לצרכי ציבור מס' 134 בתאריך 12/06/17 - דרך מצוותיך – בית שמש
נוסח פרסום לבקשת הקצאת שימוש במקרקעין המיועדים לצרכי ציבור מס' 134 בתאריך 12/06/17 - מעיין אברהם 
נוסח פרסום לבקשת הקצאת שימוש במקרקעין המיועדים לצרכי ציבור מס' 134 בתאריך 12/06/17 - זכרון תמר עדי – בית שמש
נוסח פרסום לבקשת הקצאת שימוש במקרקעין המיועדים לצרכי ציבור מס' 131
נוסח פרסום לבקשת הקצאת שימוש במקרקעין המיועדים לצרכי ציבור מס' 128
נוסח פרסום לבקשת הקצאת שימוש במקרקעין המיועדים לצרכי ציבור מס' 127 בתאריך 13/10/16 - מוסדות ישועות משה ויז'ניץ' בית שמש
נוסח פרסום לבקשת הקצאת שימוש במקרקעין המיועדים לצרכי ציבור מס' 127 בתאריך 21/05/17
נוסח פרסום לבקשת הקצאת שימוש במקרקעין המיועדים לצרכי ציבור מס' 127 בתאריך 17/05/17
נוסח פרסום לבקשת הקצאת שימוש במקרקעין המיועדים לצרכי ציבור מס' 127 בתאריך 13/10/16 - עוללות שלמה
נוסח פרסום לבקשת הקצאת שימוש במקרקעין המיועדים לצרכי ציבור מס' 119
נוהל פרסום הקצאות - 2015 
תבנית לפרסום הקצאה באינטרנט