שמואל אביעזר ראש המועצה הראשון 1955-1953

מנחם נוימן ראש המועצה השני 1955-1965

עובד לסרי ראש המועצה השלישי 1965-1967

 

עמרם לוק זל ראש המועצה הרביעי 1967-1978

יהודה בן זאב ראש המועצה החמישי 1978-1989

שלום פדידה ראש העיר 1989-1993

 

דניאל וקנין ראש העיר 1993-2008

משה אבוטבול ראש העיר 2008-2018

עליזה בלוך

עליזה בלוך

ראש העיר

2018-2024