מוקד עירוני 106 עומד לשירותכם 24/7 ומהווה כתובת מרכזית לפניות של תושבי העיר, בעלי העסקים והבאים בשעריה.

במוקד העירוני מוסרים מידע ומקבלים פניות בנושאים שונים ומגוונים.

פניות התושבים מועברות כקריאות שירות לגורמי המקצוע הרלוונטיים בעירייה.

פניות אלו מטופלות על פי לוחות הזמנים שנקבעו במסגרת אמנת השירות ועל פי דחיפותם.

המוקד העירוני משמש כמרכז שליטה ובקרה למצלמות המותקנות ברחבי העיר.

מוקד עירוני בית שמש-שלך ולשירותך תמיד