משה שטרית, סגן ומ"מ ראש העיר ויו"ר הנהלה

נציג רשות

[email protected]

ישראל רמתי

נציג רשות

[email protected]

שמואל גרינברג

נציג ציבור

gmail.com@7133555

סטלה ולטר

נציגת ציבור

[email protected]

ראובן נעמת

נציג ציבור

[email protected]

סטוארט שני

נציג ציבור

[email protected]

בת אל שירה וקנין

נציגת ציבור

[email protected]

אורה לנדא

נציגת ויצו העולמית

[email protected]

סטוארט שריידר

נציג הסוכנות היהודית

[email protected]

משה אדירי

נציג הסוכנות היהודית

[email protected]

רוני סילפן

נציג החברה למתנ"סים

[email protected]

גלעד ויטנברג

נציג החברה למתנ"סים

[email protected]