נציגים לוועדות

 • יו"ר רינה הולנדר
 • חיים זמורה
 • אסצאלו מולה
 • יגאל חדד
 • מנהל אגף רווחה- גילה רונן
 • נציג ציבור
 • נציג ציבור
 • נציג ציבור
 • נציג ציבור
 • נציג ציבור
 • נציג ציבור