שם: תפקיד: טלפון: דוא"ל:
ריצ'רד פרס יו"ר הועדה  
מאיר בלעיש מ"מ  יו"ר הועדה    
ישעיהו ארנרייך חבר הועדה    
שמואל גרינברג מ"מ חבר הועדה    
יגאל חדד חבר ועדה    
ראובן כהן מ"מ חבר ועדה    
סטלה וולטר חברת ועדה    
נתן שטרית מ"מ חבר ועדה    
אילנה ירחי חברת ועדה    
שלום לרנר מ"מ חברת הועדה    
מוטי כהן חבר ועדה    
אסף טפירו נציג ציבור    
ראובן הדנה נציג ציבור    
אברהם קופ נציג ציבור    
אנשי מקצוע :
איריס צור מנהל אגף הרווחה