נציגים לוועדות

 • יו"ר ישראל רמתי
 • צבי ווליצקי
 • רינה הולנדר
 • מלאכי כי טוב
 • ישעיהו ויסמן
 • שלמה ברילנט
 • אלי פרץ 
 • מנכ"ל
 • גזבר
 • יועמ"ש
 • סמנכ"ל