אגף חירום וביטחון

אנשי קשר

פרטי יצירת קשר

אפרת אמסלם
מנהלת מחלקת קידום ורישוי עסקים

ליאל בן חמו
רכזת רישוי עסקים

קבלת קהלימים א' ב' ד' ה' -בין השעות 08:30-12:00

כתובת: רחוב הרצל 5


בעל עסק נכבד, 

עיריית בית שמש מברכת ומעודדת יוזמות כלכליות ותומכת בהקמתם של עסקים חדשים המוקמים על פי דין. מחלקת רישוי עסקים מהווה חוליה המרכזת את הפעילות בין בעל העסק לגורמים המאשרים, ושמה לנגד עיניה את בית העסק במרכז. מטרת המדור לקדם את העסקים בגישה חיובית, עם הפנים לעסקים החדשים והוותיקים, במתן הסברים והדרכה מחד, ובאכיפה מוגברת לאלו שאינם מקיימים את דרישות חוק רישוי עסקים מאידך, יחד עם זאת, על בעל העסק לבדוק מול מחלקת רישוי עסקים את הדרישות השונות לכל עסק על פי אופיו ולבדוק האם הנכס בו עומד להיפתח העסק תואם את הדרישות. חשוב להבין שקבלת רישיון לניהול עסק הוא תהליך מורכב ואפשרי, שנועד לשמור על טובת הציבור מחד מול עניינו של בעל העסק מאידך. 

צוות העובדים במחלקת רישוי עסקים יעמוד לרשותכם ויסייעו בידכם ויעשו כל מאמץ לזרז ולהקל את ההליך במסגרת החוק.