פרוטוקולים ועדת תמיכות הוסרו מאתר העירייה לצורך הנגשתם.