הרב מרדכי חייאיובהרב מרדכי חייאיוב

המוהל העירוני בית שמש
מוהל מוסמך מטעם הרבנות הראשית ומשרד הבריאות, מ.ר. 770