אנשי קשר

פרטי יצירת קשר

יעקב דהן
מבקר העיריה
דרך יצחק רבין 2, בניין C קומה 2

 

זמני פעילות: ימים א'-ה': 08:00-16:30


מבקר העירייה פועל מכוח החוק, המגדיר את תפקידיו, היקף משרתו, מעמדו ונגישותו למסמכים ומאגרי מידע.

מבקר העירייה מגיש דוח ביקורת לפחות אחת לשנה, ובו סיכום פעולות הביקורת שנערכה, פירוט הליקויים שנמצאו, והמלצות למניעת הישנותם. בנוסף, מבקר העירייה רשאי להגיש דוח ביקורת בכל עת שייראה לו, כחלק מגישה בסיסית שבקורת פנימית צריכה להיערך ככל שאפשר בזמן "אמת".

החוק מטיל על מבקר העירייה לבדוק מכלול נושאים בעבודות העירייה, וביניהן את היעילות והחיסכון, טוהר המידות, החזקת הרכוש והכספים ודרכי ניהולם, וקיום הוראות הדין. דיווחי המבקר והדיונים בדוחות הביקורת מתנהלים במסלול מוגדר. עם תום הדיונים, מוצגים ממצאי דוח מבקר העירייה לעיני תושבי העיר, במסגרת זכותו של הציבור לדעת, כחלק מהפיקוח הצינורי המתקיים על עבודות העירייה.