תכנית הדגל של המשרד לביטחון הפנים "עיר ללא אלימות"

תוכנית "עיר ללא אלימות" היא מודל עבודה חדשני להתמודדות עם כלל סוגי האלימות בישוב ברמה עירונית- מערכתית.התוכנית הלאומית "עיר ללא אלימות" נבחרה לשמש תוכנית הדגל של ממשלת ישראל להתמודדות עם התנהגות אנטי-חברתית, אלימות, עבריינות ופשיעה.התוכנית שואפת לצמצום הדרגתי ומשמעותי של תופעת האלימות וההתנהגות האנטי-חברתית בחברה. זאת, תוך קידומה של מטרה חשובה לא פחות- ייסוד תשתית יישובית אפקטיבית להתמודדות עם תופעות האלימות וההתנהגות האנטי חברתית.

 

מהי תכנית "עיר ללא אלימות"?

תכנית "עיר ללא אלימות" היא תכנית מערכתית ורב-תחומית המכוונת לסייע במניעת כלל סוגי ומצבי האלימות,הפשיעה וההתנהגות האנטי-חברתית המתרחשים ביישוב, היא מתמקדת בכל ההיבטים והמשתנים העירוניים שהשפעה עליהם מייצרת הפחתה והתמודדות יעילה יותר עם האלימות ביישוב.התכנית ברשות מובלת על ידי סגן ומ"מ רה"ע , מאיר בלעיש, תוך שותפות בין כל הארגונים והמנגנונים הפועלים בעיר בתחום:אכיפה, רווחה, חינוך, פנאי ועוד. התוכנית מייצרת  ברשות המקומית תמונה כוללת של תופעות האלימות המתרחשות ביישוב, כמו גם תמונה כוללת של התמודדות עם תופעות אלה. בהתאם, המיזמים, הפעלות והמאמצים שנעשים ברמת הרשות המקומית בנושא, פועלים תחת המסגרת והמטריה של תוכנית "עיר ללא אלימות" (אינס-קניג ובן שלום 2006 ).

 

חזון ומטרה - "עיר ללא אלימות"

"יצירת אקלים עירוני שמקדם ערכים של כבוד הדדי, סובלנות, הידברות, משא ומתן ושמירה על זכויות אדם, ומאידך מוקיע עבירה על החוק, הפרת זכויות אדם ושימוש בכוח לא לגיטימי, מכל סוג שהוא".

 

השנים הראשונות - "עיר ללא אלימות"

המודל פותח לראשונה בשנת 2004 בעיר אילת, ע"י דר' אורלי אינס. דר' אינס נענתה ליוזמת ראש העירייה של אילת,מאיר יצחק הלוי,לייצר תכנית המסוגלת להתמודד בצורה אפקטיבית עם תופעות האלימות הייחודיות המאפיינות את העיר. עם תום שלוש שנות פעולה, הצלחתה של התוכנית לצמצם את שיעורי האלימות והפשיעה באילת בעשרות אחוזים יחד עם הצורך במאבק מערכתי כולל בתופעות האלימות שפשטו בארץ,הובילו את ממשלת ישראל לחפש אחר פתרון הולם.ועדת השרים למאבק באלימות, החליטה בישיבתה מיום 25/9/2006 לאמץ את תוכנית "עיר ללא אלימות" כמודל ארצי-לאומי למאבק באלימות בתחומי הרשויות המקומיות. בין 2006 ל- 2010 יושמה התכנית ב- 12 יישובים בארץ.שנת 2010 הורחבה התכנית והקיפה 78 רשויות ברחבי הארץ. בשנים 2011-2012 צורפו 20 רשויות נוספות לתכנית ונכון לאוגוסט 2012 היא פועלת ב- 120 רשויות.המשרד לביטחון הפנים שואף לגייס משאבים וכלים נוספים שיאפשרו להרחיב את תכנית "עיר ללא אלימות" לכלל הרשויות במדינת ישראל.