"אילנות" - תכנית למניעת אלימות לגיל הגן

גיל הגן הינו הגיל בו מתעצבת אישיות הילד והתערבות בגיל זה מאפשרת הפנמה של גבולות. התוצאה היא מניעת אלימות הן ברמה המיידית והן לעתיד. "אילנות" הינה תכנית כוללת למניעת אלימות בגיל הגן. התכנית רואה בהצבת גבולות את המענה התואם לתחום זה במישור ההתפתחותי ועוסקת בהכשרת גננות, סייעות והורים - להצבת גבולות מותאמת. בנוסף לכך התכנית מכשירה אנשי מקצוע מהתחום הטיפולי ביישוב, על-מנת שיוכלו להדריך הורים וצוותי גן במסגרת עבודתם. מנחת התכנית הארצית גב' אורלי פוקס-שבתאי, פסיכולוגית קלינית, עוסקת בהנחיה של הורים ואנשי חינוך וטיפול בתחום הצבת גבולות והתמודדות עם בעיות התנהגות. גב' פוקס-שבתאי פרסמה ב– 2004 את הספר "הורים טובים מדי" עם הד"ר שולמית בלנק.

 

רציונל

הנחות היסוד בבסיס התכנית:

 • הצבת גבולות במישור התפתחותי: הצבת גבולות חיונית להתפתחותו הנפשית התקינה של הילד, כיוון שהיא מעורבת במספר תהליכים התפתחותיים, כמו הפנמה של נורמות התנהגות, שליטה בתוקפנות והפניית אנרגיה מהתוקפנות לערוצים חיוביים אחרים.
   
 • ביסוס של שליטה עצמית בתוקפנות, הגברת היכולת לתפקד וללמוד ובניית היכולת להתמודד עם תסכולים שהינם חלק בלתי נפרד מכל מסגרת חברתית, לימודית ותעסוקתית בילדות ובבגרות.
   
 • אלימות בילדות כגורם סיכון: מחקרים מראים כי אלימות בילדות הינה גורם סיכון לאלימות בבגרות, שימוש בסמים, התנהגות עבריינית, אלימות כלפי בני זוג ולבעיות תעסוקתיות. המכנה המשותף לכל אלה הוא חוסר יכולת להכיל תסכולים והתנהגות שאינה נשלטת על-ידי נורמות התנהגות מקובלות.

 

מטרה

הפחתת רמת האלימות בגני הילדים באמצעות הכשרת צוותי גן, צוותים טיפוליים והורים להשבת הסמכות והצבת גבולות מתואמים לילדי הגן
 

 

קהל היעד

גננות, סייעות והורי הילדים בגיל הגן.

 

תיאור התכנית

התכנית פועלת בארבעה מסלולי עבודה מקבילים:
 

 • עבודה עם צוותי גן - הכוללת הדרכות לגננות, הרצאות בנושאי תיאוריות פסיכולוגיות על תוקפנות ושליטה עצמית, מחירים עתידיים של היעדר גבולות, השבת הסמכות החינוכית לילדים, מקום הגננת מול הילד וכעזר להורה. הצוות יעבור סדנאות בנושאים כמו: "איך אומרים: "לא!" סנקציות מותאמות בגן, קשר עם ההורים סביב הצבת גבולות ועוד.
   
 • עבודה ייעוצית עם הורים – הדרכת הורים להצבת גבולות. הייעוצים הפרטניים ניתנים להורים לילדים שאותרו כבעלי קשיים התנהגותיים בגנים הנכללים בפרויקט.
   
 • הכשרת אנשי מקצוע להדרכה בתחום זה: עובדים סוציאליים, יועצות חינוכיות, מטפלים משפחתיים ופסיכולוגיים
   
 • הקמת יחידה של אנשי מקצוע שמהווה את צוות "אילנות" בישוב.