רציונל

בתחום החינוך תכנית "עיר ללא אלימות" מתמקדת בנושאים הקשורים להתנהגות אנטי-חברתית ומניעת אלימות בבתי הספר ואינה עוסקת בנושאים פדגוגיים המובלים באמצעות התכניות השונות של משרד החינוך. התכנית מופעלת בהדרגה במספר בתי הספר היסודיים, חט"ב וחט"ע בעיר ובמגזרים שונים. שלא כתכניות אחרות למניעת אלימות, תכנית המוגנות אינה מתמקדת רק באירועי אלימות חריגים או בתלמידי הקצה המאתגרים, אלא בכלל באי בית הספר ובאווירה בית ספרית כוללת. התכנית פועלת בבתי הספר בתיאום ובשיתוף מלא של משרד החינוך.

 

מטרות

יצירת תחושת מוגנות – הגברת תחושת הביטחון של התלמידים ויצירת תנאים המאפשרים סביבת לימודים בטוחה.

 

אוכלוסיית יעד

כל השותפים במערכת החינוך העירונית אגף חינוך: תלמידים, מורים, הורים, יועצות, צוותי ניהול חינוכיים והרשות המקומית.

 

תיאור התכנית

תכנית המוגנות של 'עיר ללא אלימות' היא תכנית ליבה בכל הערים ופועלת בכמה מישורים במקביל. להלן העקרונות והפונקציות העיקריות של תכנית המוגנות:

מנחה מנחים

בכל עיר ממונה מנחה עירוני בתחום החינוך, המכונה "מנחה מנחים". תפקידו לרכז את כלל פעילות המוגנות בבתי הספר בעיר מטעם הרשות ותכנית "עיר ללא אלימות". במסגרת תפקידו, המנחה מקשר בין הנהלות בתי הספר למפקחי המחוזות ולמשרד החינוך ולמטה המקצועי של תכנית "עיר ללא אלימות"; מרכז פעילויות מוגנות ברמת הרשות (אמנה עירונית, ועדת משמעת עירונית וכיו"ב) ועוד. מנחה המנחים הוא איש חינוך בעל השכלה רלוונטית מתאימה המוכשר בהדרכות מורים וצוותים חינוכיים. מדובר באישיות בסדרי גודל שמקובלת על הרשות, המערכות החינוכיות בעיר ומשרד החינוך

מנחת מנחים – קרן רופא -  [email protected]

מדריך מוגנות

עיר ללא אלימות'ממנה מדריכי מוגנות (שאינם מסגל בית הספר) אשר מהווים גורם סמכות פורמאלי ובלתי פורמאלי ותפקידם לסייע בשמירה על המשמעת. חשוב להדגיש כי תפקידו אינו להיות רס"ר משמעת או להחליף את המורים בתחום זה. מדובר בפונקציה חדשה, אשר מהווה דמות של "אח גדול" לתלמידים, עוזרת בהתלבטויות, מדריכה בהתנהגויות פרו-חברתיות, מסייעת בשמירה על הסדר והמוגנות בבית הספר ויכולה למנוע מקרי אלימות. מדריך המוגנות משולב בביה"ס ומהווה חלק אינטגראלי מצוות ביה"ס, עוסק במניעת שוטטות, נשירה סמויה, אלימות, סמים ועבריינות, תוך שיתוף פעולה עם גורמים שונים בביה"ס ובקהילה. הוא מאפשר חזרה של התלמיד למעגל ההצלחה באמצעות יצירת קשר בלתי פורמאלי עם התלמידים. מרכיב חשוב בעבודתו של מדריך המוגנות היא עבודת הגישור .
 
 
 מעבר לפעילויות הליבה של תכנית המוגנות שתוארו לעיל, להלן פירוט של חלק מהפרויקטים המבוצעים במסגרת תכנית המוגנות של "עיר ללא אלימות" :

 

  • קבוצות הנחייה והעצמה לתלמידים בסיכון.
  • תוכנית מניעה מבוססת ספורט בבתי ספר תיכונים.
  • איפור פנים ודיאלוג מכבד.
  • הנחייה והדרכת צוותי מנהלים ומורים.

 

עיר ללא אלימות