רציונל

שימוש בכוח אדם איכותי, כמו מדריכים הקרובים בגיל לבני הנוער, שייתן דוגמא אישית טובה לנערים ונערות בסיכון. כך מתאפשר חיבור וקשר מוצלח וחיובי בין בני הנוער לבוגרים משמעותיים. התוכנית אף מאפשרת לתושבים לקחת חלק בתהליך משמעותי בעבודת הרשות ולחולל שינוי קהילתי- חברתי מהותי. הנערים והנערות חווים חוויה איכותית ואישית מעצימה ומעשירה.

 

אוכלוסיית יעד

נערים ונערות בסיכון.

 

מטרות

  • חשיפת הנערים למודל חיובי ומוצלח של דמות "בוגר משמעותי" בקהילה.
  • הנחלת ערך ההתנדבות והתרומה לקהילה.
  • יצירת שינוי משמעותי בתפקוד הנערים/ות בתחום החברתי, החינוכי והתעסוקתי.
  • הרחקת הנערים/ ות משוטטות, פשיעה, ונדליזם ואלימות.
 
מנהל מחלקת קידום נוער – מוטי סעדון - [email protected]